Tekstit

Läheisriippuvuus, yhteisökonteksti

Läheisriippuvuuden välilliset ja välittömät vaikutukset suvussa ja kertautumusvaikutukset yhteisökontekstissa, sana on vapaa..

Ajattelurakenteen etiologiaa, tarkoituksenmukaista?

Tuli mielleyhtymä avoimen dialogin suuntaan. Mua on aina kiinnostanut mikä on ihmisen perus ajattelutyyli ja miten siinä ilmenee yksilöllisiä eroja pitäen mielessä myös sosiaalisesti hyväksytty tyyli ja vuorovaikutteisuus..

Otan esimerkin, huomasin äsken itselläni seuraavanlaisen ajatuksen: "joo mä näin sen apteekissa". Taustalla tässä ajatuksessa se että tuli mielleyhtymä juuri siihen tuoreeseen apteekkikäyntiin. Näin siellä erään tutun ja vaihdoin muutaman sanan hänen kanssa. Ajattelin kun tuo lainausmerkeissä edellä ollut ajatus tuli, ainakin osin tiedostamatta että hän mahdollisesti kertoisi nähneensä minut siellä apteekissa, jollekin toiselle eräässä paikassa.

Oon kyllä huomannut että oikea-aikainen intuitio ohjaa usein ajatteluani, voi olla myös Asperger erityispiirre kenties.

Oma tupakoinnin lopettamisyritys

Käytän lääkärin määräämää zyban lääkettä

1. päivä: lääkehoitojakson ensimmäinen tabletti tänään 12.11.2019

Aspergerin oireyhtymä ja roolien kontekstien hahmottaminen

Onkohan autismin kirjon ihmisillä nimenomaan vaikeuksia erilaisten elämän roolien lohkomisajattelun, toisin sanoen siis niihin liittyvien kontekstien osalta. Aspergereilla altistanee uupumiselle ja mielenterveyden häiriölle. Itellä oli joskus teininä sellaista ajattelua että mikä saa matkalippujen tarkastajat tekemään hyvin työnsä, en silloin vielä osannut yhdistää asiaa siihen että tarkastajat ovat käyneet koulutuksen ja ovat ammatistaan ylpeitäkin. Olin tietyllä tavalla varhaiskypsä teininä mutta sosiaalistumisen musta aukko omasta valinnasta johtuen jätti tyhjän päälle siihen aikaan ikätason sosiokognitiivisesta kehityksestä. Täytyy vaan todeta miten erilaisia ihmiset ovat.. jokin vahvuus paikkaa ja kompensoi jotakin vähemmän vahvaa ajattelun ja kognitioiden aluetta

Voimavaranäkökulma välillisessä tuottavuudessa

Tässä mielessä jokainen inhimillinen olento on tärkeä, luonnon virkistysarvokin huomioon ottaen. Inhimillinen ihminen on ennenkaikkea tuottavuuden ja tehokkuudenkin lähtökohta ja paremman yhteisövoinninkin kehittämisen väylä.

Terve vuorovaikutus

Terve vuorovaikutus, sanon siihen liittyen vain että kestävä itsetunto- ja arvostus on sen pohja puolin ja toisin, realiteetit huomioiden, joskin kun jompikumpi osapuoli on syystä tai toisesta heikommilla, meillä on taipumus ns. dissata itseämme jotta toisen ihmisen hyvä mieli säilyy. Yleispäteviä vuorovaikutustapoja ei olekaan mutta se onkin ne erilaiset roolit ja kontekstit elämässä. Joka tapauksessa olisi aina muistettava että esim masentunutkin ihminen loppujen lopuksi arvostaa sisimmässään elämäänsä, sanon kokemuksella ja nykyisin kokemuksia työssäni muiden hyväksi hyödyntäen.