Tekstit

Näkyvyyden paradoksi

Itseensä aina lukkiutunut ihminen vailla ikätason vuorovaikutuskumppaneita luo itselle illuusion omasta näkymättömyydestä yhteisössä. Näkyvyys luo kuitenkin pohjan vuorovaikutukselle. Ensin on puhkaistava oma lukkitunut henkinen kupla jotta reaalivuorovaikutus on henkistä hyvinvointia tukevaa. Keskustelu aidoista päivän polttavista yleisistä ja henkilökohtaisista teemoista on ovi yhteisöön. Itsekeskeisyyden kupla hajoaa jossain vaiheessa kun huomaakin että kaikki inhimilliset teemat ovat yhteisiä eikä ole sellaista mikä varsinaisesti olisi aivan erityinen marginaaliyhteisön teema. Jokainen on oman onnensa seppä ja elämän jatkuvuus edellyttää keskeneräistä ihmisluontoa. Innovaatiot seuraavat toisiaan mutta valmista tuskin tulee koskaan, tämä on myös realistinen näkökulma omien puutteiden hyväksymiseen joita yhteisökontekstissa voi sitten paikata. Jokaisella on oma osansa tässä "palapelissä".

Oletukset ja uskomukset vuorovaikutuksen rajoitteena

Suurin osa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, noin 70-80 % on sanattomaan viestintään perustuvaa, joskin eri elämänalueiden konteksteissa ja erilaisten ihmisten kanssa tuo arvioitu prosentuaalinen osuus voi vaihdella. Joissain tilanteissa ei tarvita sanoja lainkaan ja virastoasioinnissa taas puhe sisältöineen on itsessään vuorovaikutuksen perusta. Joskus kun sanattoman viestinnän kautta oletamme paljon asioita, voi inhimillisen tulkinnanvaraisuuden vuoksi tulla tulkintavirheitä. Silloin vuorovaikutukseen heijastuu ihmisen epätäydellisyys, tietyllä tavalla myös yleiset sosiaaliset normit. Pitkäaikaiset toistuvat väärintulkintatilanteet taas voivat olla vuorovaikutuksen merkittävä pullonkaula ja psyykkisen kuormituksen aiheuttaja. Jotkin tilanteet voivatkin tuntua kiusallisilta jos ei halua ikään kuin poiketa "sosiaalisesta normista" ja esittää vähän kiusallisiakin kysymyksiä.

Mielenterveys- ja persoonallisuusminä

Mielenterveysminä ja persoonallisuusminä. Nämä kaksi mielen rakennetta, niiden väliset rajat ovat häilyviä mielenterveyden häiriöissä.

Läheisriippuvuus, yhteisökonteksti

Läheisriippuvuuden välilliset ja välittömät vaikutukset suvussa ja kertautumusvaikutukset yhteisökontekstissa, sana on vapaa..

Ajattelurakenteen etiologiaa, tarkoituksenmukaista?

Tuli mielleyhtymä avoimen dialogin suuntaan. Mua on aina kiinnostanut mikä on ihmisen perus ajattelutyyli ja miten siinä ilmenee yksilöllisiä eroja pitäen mielessä myös sosiaalisesti hyväksytty tyyli ja vuorovaikutteisuus.. Otan esimerkin, huomasin äsken itselläni seuraavanlaisen ajatuksen: "joo mä näin sen apteekissa". Taustalla tässä ajatuksessa se että tuli mielleyhtymä juuri siihen tuoreeseen apteekkikäyntiin. Näin siellä erään tutun ja vaihdoin muutaman sanan hänen kanssa. Ajattelin kun tuo lainausmerkeissä edellä ollut ajatus tuli, ainakin osin tiedostamatta että hän mahdollisesti kertoisi nähneensä minut siellä apteekissa, jollekin toiselle eräässä paikassa. Oon kyllä huomannut että oikea-aikainen intuitio ohjaa usein ajatteluani, voi olla myös Asperger erityispiirre kenties.

Oma tupakoinnin lopettamisyritys

Käytän lääkärin määräämää zyban lääkettä 1. päivä: lääkehoitojakson ensimmäinen tabletti tänään 12.11.2019

Aspergerin oireyhtymä ja roolien kontekstien hahmottaminen

Onkohan autismin kirjon ihmisillä nimenomaan vaikeuksia erilaisten elämän roolien lohkomisajattelun, toisin sanoen siis niihin liittyvien kontekstien osalta. Aspergereilla altistanee uupumiselle ja mielenterveyden häiriölle. Itellä oli joskus teininä sellaista ajattelua että mikä saa matkalippujen tarkastajat tekemään hyvin työnsä, en silloin vielä osannut yhdistää asiaa siihen että tarkastajat ovat käyneet koulutuksen ja ovat ammatistaan ylpeitäkin. Olin tietyllä tavalla varhaiskypsä teininä mutta sosiaalistumisen musta aukko omasta valinnasta johtuen jätti tyhjän päälle siihen aikaan ikätason sosiokognitiivisesta kehityksestä. Täytyy vaan todeta miten erilaisia ihmiset ovat.. jokin vahvuus paikkaa ja kompensoi jotakin vähemmän vahvaa ajattelun ja kognitioiden aluetta