Aspergerin oireyhtymä ja roolien kontekstien hahmottaminen

Onkohan autismin kirjon ihmisillä nimenomaan vaikeuksia erilaisten elämän roolien lohkomisajattelun, toisin sanoen siis niihin liittyvien kontekstien osalta. Aspergereilla altistanee uupumiselle ja mielenterveyden häiriölle. Itellä oli joskus teininä sellaista ajattelua että mikä saa matkalippujen tarkastajat tekemään hyvin työnsä, en silloin vielä osannut yhdistää asiaa siihen että tarkastajat ovat käyneet koulutuksen ja ovat ammatistaan ylpeitäkin. Olin tietyllä tavalla varhaiskypsä teininä mutta sosiaalistumisen musta aukko omasta valinnasta johtuen jätti tyhjän päälle siihen aikaan ikätason sosiokognitiivisesta kehityksestä. Täytyy vaan todeta miten erilaisia ihmiset ovat.. jokin vahvuus paikkaa ja kompensoi jotakin vähemmän vahvaa ajattelun ja kognitioiden aluetta

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Näkyvyyden paradoksi