Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on huhtikuu, 2020.

Oletukset ja uskomukset vuorovaikutuksen rajoitteena

Suurin osa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, noin 70-80 % on sanattomaan viestintään perustuvaa, joskin eri elämänalueiden konteksteissa ja erilaisten ihmisten kanssa tuo arvioitu prosentuaalinen osuus voi vaihdella. Joissain tilanteissa ei tarvita sanoja lainkaan ja virastoasioinnissa taas puhe sisältöineen on itsessään vuorovaikutuksen perusta. Joskus kun sanattoman viestinnän kautta oletamme paljon asioita, voi inhimillisen tulkinnanvaraisuuden vuoksi tulla tulkintavirheitä. Silloin vuorovaikutukseen heijastuu ihmisen epätäydellisyys, tietyllä tavalla myös yleiset sosiaaliset normit. Pitkäaikaiset toistuvat väärintulkintatilanteet taas voivat olla vuorovaikutuksen merkittävä pullonkaula ja psyykkisen kuormituksen aiheuttaja. Jotkin tilanteet voivatkin tuntua kiusallisilta jos ei halua ikään kuin poiketa "sosiaalisesta normista" ja esittää vähän kiusallisiakin kysymyksiä.