Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on kesäkuu, 2021.

Mielenterveys ja positiivinen psykologia

 Se on niin, että suuret rahamäärät pyörivät psykiatristen pillerien kaupan ympärillä. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ainoastaan on ymmärretty jo 1980-luvulta alkaen kehittää avoimen dialogin hoitomalli, siitä kaikki kunnia sinne kehittäjille ja mallin toteuttajille. Dialogisen periaatteen mallissa annetaan huomioarvo niin kuin järkeenkäypää onkin, ihmisen elämän kokonaistilanteelle sisältäen sen, että asiakkaita ei painosteta, mitään ei yleistetä eikä itse diagnoosillakaan ole merkitystä auttamisprosessissa. Myös lääkityksiä määrätään niin vähän kuin mahdollista, lyhyeksi aikaa - se on yksi syy hoitomallin asiakkaiden paremmalle toimintakyvylle ja tunteelle että itsellä säilyy itsemääräämisoikeus alusta alkaen. Suurimpia perinteisen psykiatrisen hoidon ongelmia kun on ollut se, että asiakas kokee että päätöksiä tehdään häntä kuulematta, koskien esimerkiksi lääkityksiä ja hoidon sisältöjä.  Usein ihmiset kauhistelevat, että potilaat siirretään nopeasti avohoitoon. Mutta kuitenkin jä

Turvallinen ja solmuja avaava dialogi

Edistystä kun WHO kannattaa avoimen dialogin hoitomenetelmää. Avoin dialogi on periaatteessa myös soveltuvin osin toteuttamiskelpoinen ja arvoinen myös vertaisten käymissä vertaistukikeskusteluissa. Itse olen ajatellut tätä dialogisuuden terapeuttisuutta siltä pohjalta, että kun erilaiset traumat syntyvät tietynlaisista ajattelu- ja tunne-elämän vääristymisten solmukohdista, niin samalla tavalla "mielen solmut avautuvat kuin ne aiheutuvatkin, eli ajatusten ja tunteiden kautta sekä vuorovaikutustilanteissa. Eli voisin vetää nähdäkseni järkeenkäypän johtopäätöksen, että nämä mielen solmukohdat hiljalleen avautuvat kun ihminen kokee että hän saa turvallisesti tuntea, vapaasti ajatella, olla tarvittaessa dialogissa vertaisen tai mielenterveyden ammattilaisen kanssa. Kun traumatisoitunut ihminen kokee että ympärillä on hyväksyvä ja avoin ilmapiiri, myös vuorovaikutukseen liittyvät pelot voivat lieventyä 🤔 www.kokemusasiantuntijapalvelu.fi Koulutettu kokemusasiantuntija Joni Koskinen 

Avoin dialogi ja virhediagnoosin välttäminen

 Kun ajatellaan somaattisten sairauksien hoitoa, ja hoidossa tapahtuu hoitovirhe, ja se johtaa johonkin toiseen sairauteen tai vammaan, on kyseessä yleensä tunnustettava hoitovirhe - joskus johtaa jopa rahallisiin korvauksiin asti potilasvahinkolautakunnalle kanneltuna. Sen sijaan kun kyseessä on psykiatriseksi luokiteltu oireisto, ja lääkäri tekee vaikkapa virhediagnoosin ja lääkitystäkin väärin perustein, ei virallisesti ole kyseessä hoitovirhe ja korvauksia on turha hakea. Periaatteessa virhediagnosointi voi olla hyvinkin kohtalokasta, ja johtaa esim pitkäaikaiseen työkyvyttömyyteen jo sinänsä sekä heikentyneeseen elämänlaatuun. Kannatankin avoimen dialogin levittäytymistä koko maahan jo tästäkin syystä: kun keskustellaan todellisista mielen solmuista ja elämäntilanteiden haasteista, ei ole myöskään sitä vaaraa että psykiatri tekee virhediagnoosin ja sitä kautta hoitovirheen asettamalla sopimattoman, väärän lääkityksen.