Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on heinäkuu, 2021.

Korjaava ajattelu ja tunteminen sekä kokemukset

 Ajattelu ja tunteet ovat ihmisen toiminnanohjauksen ydintekijät. Fyysinen Toiminta , ongelmanratkaisuun tähtäävä ajattelu tai sosiaalinen vuorovaikutus sisältävät nuo edellä mainitut ydintekijät. Yksilö luo toiminnan tai vuorovaikutuksen pohjalta pohjaa käsityksilleen muista ihmisistä, itsestään sekä omista heikkouksistaan ja vahvuuksistaan.   Psykososiaaliset traumat syntyvät perimmiltään ihmisyhteisön yksilöiden ajattelun ja tunteiden pohjalta. Valtaväestön muodostamat sosiaaliset normit puolestaan määrittelevät, minkälainen ajattelu on hyväksyttyä. Tämä on olennainen syy siihen, että etenkin länsimaissa erilaisten psykiatristen diagnoosien lista on kovin pitkä, ja erityisesti työelämän vaatimusten tiukentumisen myötä on johtanut jopa ihmisen yleisinhimillisten luonteenpiirteiden kohdalla medikalisaatioon. Se tarkoittaa puolestaan, että inhimillisten, traumaattisten kokemusten aiheuttamia sosiaalisesti valtaväestön piirissä ei-hyväksyttyjä ajatuksia ja tunteita sekä niistä aiheutuvi

Haasteet, niissä sulava eteneminen

 Olen itse huomannut mielen toiminnan esteettömyyden ja vapaan assosioinnin kannattelevan psykologista pohjaa haasteiden läpi kulkemisessa, haasteetkin kun ovat osa elämää. Ei sillä tavalla tietenkään, että haastavat tilanteet ja kokemukset eivät olisi ihmiselle hyödyllisiä, mutta että säästyisi turhalta pitkittyneeltä stressikuormitukselta ja mielen toimintojen solmuuntumiselta.

Stigmatisoitu ja medikalisoitu tie psykoterapiaan

 Kelan tukemissa psykoterapioissa on paljon medikalisaatioon pyrkimystä, byrokratiaa sekä terapiaan hakeutumista hankaloittavia yksityiskohtia sekä linkki lääkinnälliseen kuntoutukseen.  Ennen kuin on mahdollista hakea Kelasta tukea terapiakustannuksiin, on oltava ollut muutaman kuukauden hoitokontakti psykiatriin. Mitä ilmeisimmin järjestelmän tavoitteena on, että lääkinnällinen hoito on ensisijaista juuri tätä ehtoa ajatellen. Lisäksi ainakin Kelan tukemissa psykoterapioissa pitää olla terapian kulusta selvillä oleva psykiatri. Nämä jos mitkä asiat ovat omiaan korkeuttamaan terapioihin hakeutumisen kynnystä, ja tekemään siitä syyttä suotta jopa stigmatisoivan kokemuksen.

Tavoitteet, tiedostamattomat vaikuttimet ja toimintojen itseohjautuvuus

 Tasa-arvoon perustuva tukeva dialoginen vuorovaikutus kunnioittaa ja hyväksyy ihmisen tulevaisuusorientaation sisäsyntyisyyden.

Vuorovaikutus tavoitteena psykososiaalinen havainnointi, hyväksyvä ja esteetön dialogi

 Olennaisinta, lähtökohtaisesti tärkeää on lähteä psykologisesta, vuorovaikutteisesta keskusteluinterventiosta liikkeelle, siten, että otetaan huomioon mikä on juuri sen hetkinen avun tarvitsijan ajatus, oli se sitten miten raskaalta kuullostava tahansa. Tämä on jo askel psyykkisen kuormittumisen helpottamiseen. Ajatuksien ja niihin liittyvien kokemusperäisten yhteyksien sidostaminen ja niiden erittely ja hahmottaminen eri elämänalueiden tiimoille kausaliteetti, syy-seuraussuhteet huomioiden. Kun ei lähdetäkään miettimään mihin diagnoosiin mielen tuotokset liittyvät, voidaan sekin aika käyttää ihmiskeskeisesti ja yksilöllisesti ajatusten, tunteiden ja traumaattisten kokemusten kontekstissa pyrkien avaamaan stressiä, kuormittavia mielleyhtymiä ja reaktioiden mahdollisia ehdollistumia liittyen esimerkiksi vaikeisiin ihmissuhteisiin, käyttäytymismalleihin ja kaikkiin niihin tekijöihin, jotka enemmän tai vähemmän estävät kriisissä olevaa ihmistä saavuttamaan kohtuullista arjen toimivuutta.

Positiivisuuden assosiaatio kokemuksia tiedostavassa merkityksessä

 Terapeuttista elämässä on että mielen hyvinvoinnin ensisijainen sidos liittyy ajatteluun ja tunteisiin assosioituen hyvien ja negatiivisten kokemusten vaikutukseen nykyhetken tilanteessa ja sosiaalisissa suhteissa. Olen joskus ajatellut että jollain kokemuksella on vain negatiivinen merkitys, mutta yllättäen sitte joskus paljon myöhemmin löytyikin positiivinen ulottuvuus, sanoisinko jopa selviytymiskeino johonkin tilanteeseen. Ilman haasteiden ja onnistumisten tasapainoa ihminen olisikin ikään kuin tyhjä kuori. Avainsanat: avoimuus, dialogisuus, assosiaatio, tiedostaminen, hyväksyminen, positiivistaminen.

Dialogi ja mielen toimintojen itseohjautuvuuden edistäminen

 Ymmärtävä ja hyväksyvässä ilmapiirissä tapahtuva dialogi on sinänsä jo askel henkisten ristiriitojen ratkaisuun. Ei tarvita varsinaista tavoitetta tai edes toipumisorientaatiota. Mielen solmukohtien avautuessa jopa vertaisdialogissa voimavaroja vapautuu ja ajatukset voivat suuntautua asioihin jotka palvelevat mielen toimintojen eheytymistä. Näin myös tunteiden positiivistuminen auttaa aktivoimaan jaksamista ja toiminnanohjaus selkeytyy ja ihmisen suuntautuminen ulkoisen maailman ärsykkeisiin kohenee ja mielen solmukohtien psykososiaalisista solmukohdista aiheutuneet ajattelun ja vuorovaikutuksen esteiden energiaa kuluttaneet ehdollistumiset kanavoituvat positiivisen psykologian alueelle Toimivan ja onnistuneen dialogin edellytyksiä ovat turvallinen ilmapiiri ja se, että dialogissa sosiaaliset normit väistyvät taka-alalle siten että ajatellaan kaikkien kokemusten olevan sen hetkisen ajattelun kokonaistilanne, jossa terapeuttisinta on että dialogisuudella on kunnioittava ja rakentava se

Keskiössä ihminen, ei diagnoosi

 Olennaisinta ei ole itse diagnoosi, vaan sellaisten teemojen käsittely, jotka ovat johtaneet elämän ja arjen kriisiytymiseen. Olisi myös hyvä laittaa merkille eri elämänalueiden merkitys. Vaikka yhdellä elämänalueella, esimerkiksi työ tai ihmissuhteet, olisi ristiriitaisuuksia ja solmukohtia, se ei tarkoita etteikö jaksamista olisi muilla alueilla. Kun jaksaa vaikkapa harrastaa jotakin, sekin on jo itsessään voimavara, josta voisi ammentaa kenties jaksamista johonkin toiseen teemaan, ja samalla pyrkiä ratkaisemaan esimerkiksi työssäjaksamiseen liittyviä solmukohtia. 

Ajatuksia mahdollisista kokemusasiantuntijamessuista ja verkostoimispyyntö kokemusasiantuntijoille

 - Tietoiskuja eri kokemusasiantuntijatoimijoiden tuottamina  - Luento- ja keskustelutilaisuus Kokemusasiantuntijatoiminnan perusteista, toiminnan nykytilasta sekä keskustelua ja mietintää miten tulevaisuudessa Kokemusasiantuntijatoimintaa voitaisiin kehittää ja luoda samalla uusia lisäarvoa tuottavia yhteistoiminta- ja verkostoitumismahdollisuuksia eri toimijoiden ja palveluntuottajien välille. - Luentoja ja workshoppeja asiakkaille, kokemustoimijoille sekä ammattilaistoimijoille.  - Yksittäisten kokemusasiantuntijatoimijoiden messupöytiä palvelujen markkinointia ajatellen. - Koulutusmahdollisuuksista tiedottamista kokemusasiantuntijakoulutuksesta kiinnostuneille, alalla jo toimiville sekä verkostotoimintakulttuurin kehittämiseen tähtääviä koulutusmahdollisuuksia alustavaa dialogia kokemusosaajien ja ammattilaistoimijoiden kesken. - Keskustelutilaisuus liittyen kokemusasiantuntijatoiminnan kehityksen pääasiallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Saa kommentoida ja esittää ajatuksia

Mielenterveyden edistäminen on muuta kuin psykiatriaa

 Psykiatria on ala jossa lääketieteen keinoin on tavoitteena hoitaa mielenterveyshäiriöitä. Itse puhun mieluummin mielen hyvinvoinnista ja mielen solmuista. Psykiatriassa psykiatrien ainut tehtävä on löytää aina jopa jokaisella vastaanottokäynnillä uusi diagnoosi - tavoitteena on lähtökohtaisesti aina perustella potilaalle lääkitysten tarve, ja tätä pelkkää psykiatrilähtöistä hoitoa voi pahimmillaan jatkua vuosikausia, jopa vuosikymmeniä, ilman että avun tarvitsijan todellisiin elämän ristiriitoihin ja mielen toimintojen solmukohtiin saadaan ratkaisua tai edes aletaan sitä ratkaisukeskeisesti edes yrittämään. Sen sijaan psykoterapiat sekä Keroputaan avoimen dialogin terapeuttinen työskentely tarjoavat alusta alkaen toivoa antavaa polkua ottamalla huomioon avun tarvitsija-asiakkaan kokonaistilanne. Luin avoimen dialogin periaatteista, että ratkaisuihin ei sinänsä tarvitse edes tietoisesti pyrkiä, vaan mielen solmut avautuvat, kunhan asiakas saa yksilöllistä liikkumatilaa ja tuntee olons

Kokemusasiantuntija Joni Koskinen tmi

 Tarjoan kilpailukykyisin hinnoin kokemusasiantuntijapalveluja erilaisiin tarpeisiin yksilöllisesti räätöityinä yksityishenkilöiden sekä organisaatioiden tarpeisiin. Tervetuloa tutustumaan laajaan palveluvalikoimaan toiminimiyritykseni kotisivuille! :) www.kokemusasiantuntijapalvelu.fi