Sisäisestä kuplasta jaettuun todellisuuteen

 On sinänsä erikoista että jostain sairausluokitusjärjestelmän diagnoosista voi olla hyötyäkin. Aspergerin oireyhtymä joka liittyy lievään autismiin, on tällainen, osin kiisteltykin teema. Aspergerin oireyhtymään liittyy monesti vahvuuksiakin, kuten intensiivinen uppoutuminen ja tiedon keruu jostain erityiskiinnostuksen kohteesta. Lisäksi vahva oikeudentunto kuvaa tällaisia henkilöitä keskimääräistä useammin. Kuitenkin autismin kirjon ihmisten syrjäytyminen ja heihin usein kohdistuva kiusaaminen ovat valitettavan yleinen ilmiö. Vanhentunut käsitys on jo se ettei Aspergerihmisillä olisi empatian tunnetta, sen osoittaminen vain saattaa sisältää ristiriitaisia kommentteja ja muuta viestintää. Itselläni oli joskus sellaista että annoin itsestäni tahtomattani epämiellyttävää kuvaa muille ihmisille, mutta ehkä kyseessä olikin perfektionistinen asenne, vaativuus omaa käytöstä kohtaan, jossa asetin riman liian korkealle, vältin olemasta oma tunnepitoinen itseni, kulissoiden samalla tehokkaasti koko persoonallisuuteni. Sitä voin kuvata myös trauman jälkeiseksi dissosiaatiohäiriöksi, jossa oma persoonallisuusrakenne sisältää sekä vuorovaikutusroolin että oman sisäisen maailman, jossa todelliset tunteet, ajatukset ovat. Tämä ristiriita oli omiaan eristämään ihmisistä tunnetasolla ja elin pitkään jonkinlaisessa sisäisessä "autistisessa" kuplassa, jonka sisällä tutkiskelin eri asioiden välisiä yhteyksiä, mutta kunnes sen sisäisen kuplan mielekkyys ei ollutkaan enää arjen elämänalueita palvelevaa, aloin pohtia omaa traumaperäistä dissosiaatiotani, ja erityisesti sosiaalisia pelkoja. Kun sisäisen maailmani merkitys on pienentynyt, motivaatiota ja siten tietysti myös inhimillistä tarvetta sosiaaliseen vuorovaikutukseen on enemmän, ja se jos mikä kuitenkin kannattelee nykyelämääni parhaiten.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kansalaispalvelumalli virastojen ja kansalaisten palvelukontaktien sujuvoittamiseen

Avoin dialogi ja virhediagnoosin välttäminen

Objektisuhdeteoria ja psykoottinen merkityksenluominen