Vaikuttimien reflektointi ja psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

 Vaikutinreflektoiva työote psykoottisten häiriöiden merkityksenmuodostamisen analysoinnissa. Kokemusperäinen ajatus: ihmisen mielen toimintojen alueella merkittävä ajatusten, tunteiden säätelyn ja merkityshakuisuuden taustalla on sisäiset motiivit, mitkä saavat mieltä prosessoimaan traumaattisistakin tekijöistä lähtien asioiden välisiä yhteyksiä kuormittavan elämäntilanteen ja mahdollisen yksilön erakoitumisen syistä vallitsevan elämäntilanteen kontekstiin, jossa elämäntilanne sisältää merkittäviä sosiaalisia rajoitteita ja käytännön arjen toiminnan ja sisältöjen rajoitteita, jolloin ihmisen mieli reitittyy luomaan itselleen reaalitodellisuuden oheen ikään kuin suojaavan ja henkisiä virikkeitä tarjoavan rinnakkaistodellisuuden. Traumaattisen kokemuksen käsittely ja merkityselämyksien reflektio onkin merkittävä keino yhdessä step by step, askel askeleelta kohti sosiaalista ja yhteiskunnallista osallisuutta. Tämän vuoksi kannatan psykososiaalisen koulukunnan aluetta mielen ristiriitojen käsittelyssä. Inspiraatio johonkin agendaan ja sen kannattamiseen lähteekin usein omista reflektioista.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kansalaispalvelumalli virastojen ja kansalaisten palvelukontaktien sujuvoittamiseen

Avoin dialogi ja virhediagnoosin välttäminen

Objektisuhdeteoria ja psykoottinen merkityksenluominen