Ihannestressitaso, onko se edes mahdollinen

 Stressinsäätely ja palautuminen on tärkeää kaikissa elämäntilanteissa. Olen huomannut että vauvojen syntymän jälkeen pystyn nopeammin jo lyhyessäkin ajassa rentoutumaan, esim. kun vauvat nukkuvat päikkärit . Tietyllä tavalla ennen vauvojen syntymää elin monesti paljon suuremmissa paineissa. Sinkkuaika oli kaikkein kuormittavinta, kun ei ollut varmuutta kumppaninkaan löytymisestä. Myös pakko-oireinen häiriö, hahmotusvaikeudet/hahmotushaluttomuus olivat rankkoja asioita. Opin kyllä paineensietokykyä ja vahvuutta elämällä ahdistavienkin asioiden kanssa vuosia. Siitä huolimatta intohimo opiskeluun ja itsen analysointiin viitoittivat tietä eteenpäin. Tuo edellä mainitsemani hahmotushaluttomuus liittyi pelkoon siitä, että elämänkokemukseni realisoituisivat yhtäkkiä liian nopeasti syy-seuraussuhteisiin. Tuo pelko liittyi myös siihen, etten vielä jokusia aikoja sitten halunnut poikkeuksellisesta mielenteoriastani (traumayhteys), hahmottaa että ihmiset kuitenkin keskimäärin enemmän vuorovaikuttavat aidosti kuin teennäisesti. Luulin siis muidenkin jossain määrin kantavan samanlaista kulissiroolia kuin itse. Persoonani kätkin muilta hyvin pitkään teini-iästä alkaen. Vaadin itseltäni liikaa, ja pohdin monesti mitkä ajatukset ovat vääriä ja mitä on eettinen ajattelu, jopa sisäinen asioihin reagointi. Stressi olikin hyvin kuormittavaa. Vaihtelevasti olin kuitenkin myös ylpeä siitä, ja opinnoissa hyvä palaute ruokki edelleen neuroottisia piirteitäni. 


Näin nykyajassa, välillä suorastaan yllätyn olemisen keveydestä. Edelleen stressinsäätely vaatii mulla erityishuomiota. Koska olen hyvin kontrolloitu ulosanniltani, tunteenpurkauksenkin kynnys on mulla tavallista korkeampi, joskin nykyään tunneilmaisua harjoitan mahdollisuuksien mukaan enemmän jotta vältyn kovilta stressikuormituksilta. Enää en ole riippuvainen niin paljon ylpeyden tunteesta, mikä liittyy itseriittoisuuteen. Elämä rakentuukin aina ihmissuhteissa, totesi myös (Jaakko Seikkula, Keroputaan mallin kehittäjä).

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Sosiaalinen konstruktio oman elämäni yksilöllisenä polkuna

Oman olemuksen ja toiminnan vaikutuksen ymmärtäminen ja suhteuttaminen

Minän rajat psyykkisen tasapainon säätelijänä