Ajatuksia sote-sektorin palvelutuotannon tulevaisuuden tarpeista

 Mulla jotenki semmonen intuitio että ehkä toisaalta tulevaisuudessa julkisen sektorin rooli palvelujen tuottajana jo nykyinen sote-alan kriisitilanne huomioiden, siirtynee entistä enemmän yksityisten palveluntuottajien ja jossain määrin kenties myös kolmannen sektorin toimijoille. Liiketoimintalähtöinen palvelutuotanto näyttäytyy periaatteessa ainakin mulle parempana ja todennäköisempänä mahdollisuutena, että yrittäjillä olisi jatkossa enemmän mahdollisuuksia tasa-arvoisesti osallistua julkisen sektorin palveluntuottajien kilpailutuksiin, jossa palvelujen tilaajayhteisö asettaa palveluntuottajien valinnassa painoarvoa palvelujen hinnoittelujen ohella korostetusti myös palveluntuottajien osaamisen todentamiselle käytännössä sekä kotimaisen tuotannon prioriteettiin. Organisaatioiden psykososiaalinen kestävyys suhteessa henkilöstön ja johdon kestävään työhyvinvointiin ja muihin mahdollisiin moraalisiin ja eettisiin tekijöihin olisi kokonaisuudessaan huomioitava kun valitaan palveluntuottajia. Lyhytnäköinen kustannusten minimointi kostautuu usein pitkällä aikavälillä, ja ennen kaikkea siinä tuhlataan niin inhimillisiä kuin taloudellisiakin yhteiskunnan resursseja 🤔

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Havainnointitaipumuksen ehdollistuminen ja psykososiaalinen kuormitus

Tunne-elämä indikoi ihmisen epätäydellisyyttä

Minän rajat psyykkisen tasapainon säätelijänä