Pysyväisihmissuhteet traumasidonnaisuuden kannalta

 Pitkäkestoiset traumat syntyvät usein pysyväisihmissuhteissa. Ydinperhe ja sukulaissuhteet sisältävät monenlaisia tiedostamattomia linkkejä opittujen käytös- ja toimintamallien muodossa. Itse olen kokenut, että vaikka esimerkiksi työ- tai kouluyhteisöjen kuormittavat asiat eivät liittyisi itsessään yhdistettäviltä osin perheen tilanteeseen, saattavat ne ylläpitää kuormittavia traumoihin kätkeytyviä vaikeuksia pitkäänkin. Perinteisenä tilanteena hahmotan erityisesti perhekohtaisia eroja yhteiskuntaosallisuudessa. Syrjäytyminen ja työttömyys, sekä yksinäisyys 🤔

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Sosiaalinen konstruktio oman elämäni yksilöllisenä polkuna

Havainnointitaipumuksen ehdollistuminen ja psykososiaalinen kuormitus

Minän rajat psyykkisen tasapainon säätelijänä