Kustannussäästöjä soteen yksilöllisistä palvelukokonaisuuksista

 Sotessa esitetty tarvittava 6 miljd. säästö olisi mahdollista nähdäkseni saavuttaa järjestämällä erityisesti mielenterveyden tuen palvelukäytäntöjä enemmän psykososiaalista ja osallistavaa tukea palvelutuotannossa, asiakastyössä korostaen. Lisäksi asiakaslähtöisiä yksilöllisiä polkuja, ja asiakkaiden palvelutarpeen arvioissa jouhevuutta yhteistyöhön saataisiin henkilöstöresurssien kohdentamisella tarpeiden mukaisesti asiakkaan, sosiaalitoimen, kokemusosaajien sekä terveyspalvelujen dialogisella lähestymistavalla toteutettavassa yhteistyössä. 


Nykyisellään mielenterveyden sektorin kokonaiskulut yhteiskunnallisesti ovat vuosittain tilastotutkimusten mukaan olleet noin 11 miljardia. Tässä ajassa lienee kuitenkin tärkeää etsiä säästöjä leikkaamatta palvelujen resurssoinnista. Tämä on mahdollista ainoastaan nykyisten palvelujärjestelmien toimintojen rationalisoinnilla asiakaslähtöisemmiksi, sekä asiakkaiden tilanteiden kokonaisvaltaisemmalla koordinoinnilla yhteiskuntaosallisuuden edistämiseksi.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Havainnointitaipumuksen ehdollistuminen ja psykososiaalinen kuormitus

Tunne-elämä indikoi ihmisen epätäydellisyyttä

Minän rajat psyykkisen tasapainon säätelijänä